Başarılı Patronun Ruhunu Anlamak ve…

Başarılı bir patron, büyümeyi yönetmek için hangi gerekli kritik kaynaklara ve kişisel niteliklere sahip olmalıdır?