25+

Sektör/Alt Sektör

100+

Şirket

20.000+ saat

Danışmanlık

50.000+

İş Görüşmesi Kararı

200+

Yönetici Yerleştirme

20 yılı aşan bir yönetim danışmanlığı tecrübesine sahip olan Orhan Erkut, sektörün bu alanda güvenilen isimlerinden biridir. Birçok şirkette stratejik yönetim, sistem tasarımı ve değişim yönetimi konularında başarılı projelere imza atarak, şirketlerin yönetim anlayışlarının gelişmesinde etkili olmuş ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlamıştır. Çalıştığı şirketlerin bir kısmında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alarak, şirketlerin potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için liderlik yapmıştır. Bu liderlik görevi, şirketlerin hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyüme, dönüşüm veya yenilik gibi alanlarda hız kazanmalarını sağlamaktadır. Özellikle, şirketlerin stratejik hedeflerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için yönetim sistemlerini yeniden tasarlama ve optimize etme konusunda uzmanlaşmıştır.

Orhan Erkut, ayrıca 15 yılı aşkın tecrübesiyle istihdam ofisi yönetimi, üst düzey yönetici arama (executive search) süreçlerinde de etkin rol oynamıştır. Türkiye’den ve dünyanın birçok farklı ülkesinden şirketler için üst düzey yönetici arama projelerini başarıyla yönetmiş ve şirketlerin doğru liderleri bulmalarına yardımcı olmuştur. Özgün yaklaşımları ve çözümlemeleri ile alanında yönlendirici bir profesyonel olarak tanınmakta, deneyimi ve bilgisini kullanarak şirketlerin ihtiyaç duydukları lider profillerini tanımlamalarına destek olmaktadır.

Başarılı projelerin ortak noktalarının değişim süreçlerinin profesyonel ve etkin bir şekilde yönetilmesi olduğunu tespit ettikten sonra bu konuya odaklanmıştır. Bu bağlamda ‘Four Rooms of Change’ modelinin lisanslı danışmanı ve Four Rooms of Change Turkey’in kurucularından biri olmuştur. Bu model, çalışanların duygularını ve kurumsal kültürü dikkate alarak, kişisel hedeflerin kurumsal hedeflerle entegrasyonunu ve yönetim sistemlerinin stratejik hedeflere odaklanmasını kolaylaştırmaktadır. Orhan Erkut, bu benzersiz yaklaşımı, değişim yönetiminde karşılaşılan karmaşık zorlukları aşmak ve şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için etkin kullanmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(10+ Yıl Üye)

Orhan Erkut, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi misyonuna sahip Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 2014 yılından bugüne aktif bir üyesidir. Çalışmalarında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Adillik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk ilkelerini benimser. Ve danışmanlık hizmetlerini, şirketlerin kaynaklarını etkin biçimde yönetmeleri, verimliliklerini artırmaları ve uzun vadede istikrar sağlamaları yönünde; kanunlara, yönetmeliklere ve sektör uygulamalarına uygun olacak öneriler ve yönlendirmelerle yürütür.

Genç Başarı Eğitim Vakfı
(5+ Yıl Mentör)

Orhan Erkut’un Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndaki mentorluk deneyimi, gençlerin girişimci düşünce yapısını ve iş dünyasına dair bilgi ve becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Her yıl farklı liselerin öğrenci gruplarıyla çalışarak, onların iş fikirlerini yapılandırma ve birbirleriyle rekabet etme süreçlerini destekler. Genç girişimcilerin yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için onlarla çalışır. Gelecekteki iş liderlerine, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazanmaları adına yardımcı olmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı
(20+ Yıl)

Orhan Erkut, yönetim danışmanlığı alanında 20 yılı aşkın tecrübesi olan ve sektörün güvenilen isimlerinden biridir. Birçok şirkette stratejik yönetim, sistem tasarımı ve değişim yönetimi konularında başarılı projelere imza atarak şirketlerin yönetim anlayışlarının gelişmesinde etkili olmuş ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlamıştır. Çalıştığı şirketlerin bir kısmında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alarak, şirketlerin potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için liderlik yapmıştır. Bu liderlik görevi, şirketlerin hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyüme, dönüşüm veya yenilik gibi alanlarda hız kazanmalarını sağlamaktadır. Stratejik yönetim, sistem tasarımı ve değişim yönetimi alanlarında profesyonel yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Üst Düzey Yönetici Arama Danışmanlığı
(10+ Yıl)

Orhan Erkut, üst düzey yönetici arama süreçlerinde 10 yılı aşkın tecrübesiyle ve yönetim danışmanlığından edindiği derin bilgi birikimi ile hizmet vermektedir. Türkiye’den ve dünyanın birçok farklı ülkesinden şirketler için üst düzey yönetici arama (executive search) projelerini başarıyla yönetmiş ve şirketlerin doğru liderleri bulmalarına yardımcı olmuştur. Alanında yönlendirici bir profesyonel olarak tanınmakta, deneyimi ve bilgisini kullanarak şirketlerin ihtiyaç duydukları lider profillerini tanımlamalarına yardımcı olmaktadır.

Değişim Yönetimi ve
Four Rooms of Change
(10+ Yıl)

Orhan Erkut, değişim süreçlerinin profesyonel ve etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayan ‘Four Rooms of Change’ modelinin lisanslı danışmanı ve Four Rooms of Change Turkey’in kurucularındandır. Çalışanların duygularını ve kurumsal kültürü dikkate alarak, kişisel hedeflerin kurumsal hedeflerle entegrasyonunu ve yönetim sistemlerinin stratejik hedeflere odaklanmasını sağlayan bu modeli, değişim yönetiminde karşılaşılan karmaşık zorlukları aşmak ve şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için çalışmalarında etkin olarak kullanmaktadır.

25+ Sektör/Alt Sektör

Orhan Erkut, 25’ten fazla farklı sektör ve alt sektörde aktif olarak danışmanlık hizmetleri üretmiş, bu çeşitlilikten edindiği deneyimlerle çok yönlü ve kapsamlı bir sektörel bakış açısı kazanmıştır.

100+ Şirket

Orhan Erkut, farklı sektörlerden 100’den fazla şirketle çalışarak, geniş bir kurum kültürü ve yönetim tarzı yelpazesini analiz etme fırsatı yakalamıştır. Bu zengin tecrübe, her şirketin kendine özgü değişim dinamiğini derinden kavramasını ve karşılaşılan zorlukları aşacak şekilde özgün danışmanlık stratejileri geliştirmesini sağlamıştır.

20bin+ Saat Danışmanlık

20.000 saatten fazla danışmanlık tecrübesi Orhan Erkut’a, farklı durumlar ve zorluklarla başa çıkma pratiği kazandırmıştır. Bu pratik, başarıya giden en etkili yolları belirleme konusunda önemli bir perspektif ve bilgi birikimi sağlamıştır. Yıllar boyu süren bu çalışmalar, Orhan Erkut’un karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde çözüm önerisi sunma konusundaki becerisini geliştirmiştir.

50bin+ İş Görüşmesi Kararı

Orhan Erkut, 50.000’den fazla iş görüşmesi kararı ile seçim süreçlerinde derin bir tecrübe kazanmıştır. Her görüşme, bir şirketin beklentilerini daha ayrıntılı olarak kavrama ve adayların potansiyellerini daha doğru bir şekilde değerlendirme fırsatı sunmuştur. İşe alınan adayların başarıları, Orhan Erkut’un kritik karar verme yeteneğinin sürekli gelişimini ve işe alım süreçlerini her iki tarafın da yararına olacak şekilde yönetme becerisini somutlaştırmaktadır.

200+ Yönetici Yerleştirme

Orhan Erkut’un yıllar boyunca biriken iş görüşmeleri deneyimi, onun üst düzey yönetici arama hizmetlerine odaklanmasına zemin hazırlamıştır. Yönetim danışmanlığı deneyimleri ise, bir şirketin hikayesini yönlendirecek liderlerin etkili bir şekilde belirlenmesi için güçlü bir alt yapı oluşturmuştur. Bu birikim ve anlayış, Orhan Erkut’un -şirket hikayelerinde rol almak üzere- 200’den fazla lideri başarılı bir şekilde işe yerleştirme başarısını getirmiştir.

Çalıştığı Organizasyonlar